Πρόγραμμα σπουδών...

ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΛΓΕΒΡΑ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ

ΧΗΜΕΙΑ

ΑΡΧΑΙΑ Γ.Π. (Επιλογής)

ΩΡΕΣ

2

2

1

2

2

3

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ Γ.Π.

ΑΛΓΕΒΡΑ (Επιλογής)

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (Επιλογής)

ΦΥΣΙΚΗ (Επιλογής)

ΧΗΜΕΙΑ (Επιλογής)

ΩΡΕΣ

2

3

2

1

2

2

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΛΓΕΒΡΑ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ (Επιλογής)

ΧΗΜΕΙΑ (Επιλογής)

ΑΡΧΑΙΑ Γ.Π. (Επιλογής)

ΩΡΕΣ

2

2

1

2

2

3

Μόρια &
Τμήματα

Πανόραμα
Τμημάτων

Εκπαιδευτικά
Νέα

Χρήσιμα
Link

Νεανικά
Link

Βρείτε μας
στο χάρτη

Φόρμα
επικοινωνίας

developed & supported by Keystone